Ubezpieczenia szkolne


Zakres Ubezpieczenia Wariant I Wariant  II Wariant III
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 24 000,00 zł 28 000,00 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji *zgodnie z owu plus 50% sumy ubezpieczenia na śmierć w wyniku NW 30 000,00 zł 36 000,00 zł 42 000,00 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000,00 zł 12 000,00 zł 14 000,00 zł
Zwrot kosztów leczenia 1 000,00 zł 1 200,00 zł 1 400,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek NW 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł
Jednorazowe świadczenie  w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego  3 000,00 zł 3 600,00 zł 4 200,00 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW 2 000,00 zł 2 400,00 zł 2 800,00 zł
Pogryzienia, ukąszenia, użądlenia  -  jednorazowe świadczenie ryczałtowe 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu NW w przypadku gdy nie jest orzeczony trwały uszczerbek 150,00 zł 180,00 zł 210,00 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zl
Zwrot kosztów  rehabilitacji 200,00 zł 240,00 zł 280,00 zł
Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych 2 000,00 zł 2 400,00 zł 2 800,00 zł
Składka roczna na dziecko 38,00 zł 49,00 zł 56,00 zł
Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie szkolne to jedna z form grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przygotowana jest z myślą o osobach uczących się. Pojęcie to obejmuje jednak nie tylko dzieci, ale i młodzież, i osoby dorosłe, które studiują lub uczęszczają do szkół policealnych lub wieczorowych.

Ubezpieczenie to wypłaca odszkodowanie za urazy poniesione na skutek wypadku. Kwota ta jest wyliczana na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, środki z polisy pokrywają część kosztów związanych z leczeniem powypadkowym.

Ubezpieczenie szkolne działa nie tylko w salach lekcyjnych czy na szkolnych korytarzach. Chroni ono ubezpieczonego przez cały rok, nie tylko w szkole i w drodze do niej, ale też w czasie wolnym, w tym na wakacjach.

Nasza agencja ubezpieczeniowa Gliwice oferuje Państwu możliwość wybrania ubezpieczenia szkolnego dopasowanego do potrzeb uczniów i młodzieży. Polisa obejmuje nie tylko zadośćuczynienie z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, lecz pokrywa cześć kosztów związanych z rehabilitacją czy nawet ewentualnymi operacjami plastycznymi. 

Co ważne, nasze ubezpieczenie Gliwice to wielotysięczne kwoty ubezpieczenia, przy relatywnie niskich składkach rocznych, wynoszących parędziesiąt złotych.

Przyjdź do nas i sprawdź, jak łatwo i tanio możesz ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole i poza nią.
 
Umów się z konsultantem

więcej

Skontaktuj się z nami

tel. 801 54 53 52 Wpisz swoje dane, skontaktujemy się z Tobą: