Ubezpieczenia NNW SportUBEZPIECZENIE NNW SPORT
 
 
WARIANT  WARIANT I WARIANT II WARIANT III
SUMA UBEZPIECZENIA  5 000,00 ZŁ  10 000,00 ZŁ  20 000,00 ZŁ
CZAS OCHRONY PEŁNY PEŁNY PEŁNY
OKRES TRWANIA ROK ROK ROK
SKŁADKA ROCZNA 20,00 ZŁ 40,00 ZŁ 108,00 ZŁ

 
PRZYKŁADOWE PRZEWIDYWANE WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

 
PRZYKŁADOWE ŚWIADCZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III
Zwichnięcie III°stawu obojczykowo-barkowego 250, 00 ZŁ 500, 00 ZŁ 1000, 00 ZŁ
Zwichnięcie łokcia 150,00 ZŁ 300,00 ZŁ 600,00 ZŁ
Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego przedniego – ACL 250,00 ZŁ 500,00 ZŁ 1000, 00 ZŁ
Całkowite uszkodzenie mięśnia trójgłowego łydki 500,00 ZŁ 1000,00 ZŁ 2000,00 ZŁ
Skręcenia leczone unieruchomieniem (gips lub stabilizator) 100,00 ZŁ 200,00 ZŁ 400,00 ZŁ


Zobacz ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, należą do grupy ubezpieczeń osobowych, które obejmują najcenniejsze dobra człowieka, czyli jego zdrowie i życie. Nie należy mylić ich z ubezpieczeniami na życie, choć należą do tej samej grupy. W przypadku ubezpieczenia NNW prawo do świadczonego ubezpieczenia uzależnione jest od doznania przez osobę nią objętą, nieszczęśliwego wypadku, który powoduje skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Występują samodzielnie, nie muszą być łączone z innymi formami ubezpieczenia, mogą jednak stanowić składową ubezpieczeniowych pakietów: szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych oraz komunikacyjnych.
 

NNW Sport — oferta PZU

Oferowane przez naszą firmę, z siedzibą w Gliwicach, forma ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, skierowana jest do sportowców. Obejmuje ono trzy warianty, które różnią się łączną suma ubezpieczenia. Wszystkie zawierane są na rok i proporcjonalnie mają większą bądź niższą składkę. Polisa dostosowywana jest indywidualnie do każdej osoby, obliczana jest na podstawie czynników takich jak: wykonywanego sportu, kondycję, wiek, oraz planowane przyszłe działania. Wszystko to ma na celu obliczenie potencjalnych strat materialnych oraz moralnych, które wyrządzić może chwilowa przerwa od czynnego udziału w treningach. Wypłacana jest w przypadku chwilowego uszczerbku na zdrowiu związanego z kontuzją. Ubezpieczeniem NNW mogą być objęci:
  • zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych;
  • osoby biorące czynny udział w imprezach sportowych;
  • osoby uprawiające rekreację ruchową;
  • osoby zawodowo związane z kulturą fizyczną.
 
Zapraszamy do skontaktowania się z naszymi specjalistami i doradcami. Czekamy na Państwa w naszej siedzibie w mieście Gliwice. 

Skontaktuj się z nami

Umów się z konsultantem

więcej

Skontaktuj się z nami

tel. 801 54 53 52 Wpisz swoje dane, skontaktujemy się z Tobą: