Fundusze inwestycyjne

Zależy Ci na osiągnięciu ponadprzeciętnych zysków z inwestycji? Chcesz uzyskać stopę zwrotu znacznie przewyższającą oprocentowanie lokat oferowanych przez banki? Sięgnij po szeroki wachlarz funduszy inwestycyjnych. W zależności od wybranej strategii, jesteś w stanie pomnożyć swój kapitał dużo bardziej niż w przypadku nawet najbardziej korzystnej lokacie długoterminowej.

To od Ciebie zależy, kiedy i ile inwestujesz

Fundusze inwestycyjne są jedną z najbardziej popularnych form inwestowania kapitału. Lokujesz oszczędności w różnorodne instrumenty (waluty, akcje, obligacje), a osoby zarządzające funduszami mają za zadanie pomnażać powierzone im środki finansowe. 

Stanowią instytucję zbiorowego inwestowania, w której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych (aktywów), zebranych od uczestników. W ramach funduszu można inwestować w papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje, akcje). Wystarczy wpłacić niewielką kwotę, by zainwestować w wybrany portfel papierów wartościowych.

Działalność funduszy inwestycyjnych podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zaś za bezpieczeństwo zgromadzonych środków w ramach funduszy inwestycyjnych odpowiada Bank Depozytariusz, a jednocześnie zapewniane jest przez Ustawę o funduszach inwestycyjnych oraz Ustawę o obrocie papierami wartościowymi.

Inwestowanie w fundusze jest bezpiecznie, jednak nie zawsze gwarantuje wysokie zyski. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy, zgromadzone oszczędności ulokujesz w taki portfel papierów wartościowych, który zwiększy Twoją szansę na pomnożenie zysków.

Portfele modelowe

Jeśli chcesz ulokować swoje oszczędności w funduszach inwestycyjnych, pomyśl o portfelu modelowym. Jest to doskonałe rozwiązanie dla Ciebie, jeśli zamierzasz zainwestować w fundusze, jednak nie masz czasu lub nie posiadasz dostatecznej wiedzy, pozwalającej na bieżące analizowanie sytuacji na rynku ekonomicznym.

Inwestując w portfele modelowe, możesz wybrać jedną z czterech strategii:
 • portfel zrównoważony - 30-70% (w zależności od sytuacji na rynku) aktywów inwestuje się w akcje,
 • portfel stabilnego wzrostu - 20% aktywów inwestuje się w akcje, a pozostałe 80% aktywów w fundusze dłużne,
 • portfel akcyjny - ponad 80% aktywów inwestowanych jest w akcje,
 • portfel alokacyjny - 100% aktywów inwestowanych jest w akcje.
 • Dodatkowo, gdy chcesz zainwestować w fundusze zagraniczne, masz do wyboru:
 • portfel akcji zagranicznych światowych,
 • portfel akcji zagranicznych europejskich.

Portfele modelowe tworzone są przez ekspertów, którzy uwzględniają takie dane, jak:
 • osiągane wyniki oraz zmienność (ryzyko, stopa zwrotu),
 • akcjonariusze (właściciele TFI),
 • strategia inwestycyjna oraz metodyka jej realizacji,
 • kwalifikacje zarządzających,
 • ograniczenia inwestycyjne,
 • sposoby prezentacji wyników (metody wyceny aktywów).
Portfele modelowe stanowią niezwykle wygodny sposób zarządzania portfelem funduszy inwestycyjnych. Dzięki wyborowi odpowiedniej strategii, uwzględniającej m.in. skłonność do ryzyka, można ograniczyć nieprzewidziane straty.

Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy lub czasem, co pozwoliłoby Ci na samodzielne inwestowanie w fundusze, skorzystaj z pomocy doradców agencji Multi Financial.

Dzięki spotkaniu z doradcą:
 • dowiesz się, na czym polega efektywne inwestowanie w fundusze,
 • poznasz te fundusze, które pozwolą Ci zarobić najwięcej i najszybciej,
 • ułożysz własną strategię inwestycyjną, uwzględniającą Twoje oczekiwania i możliwości finansowe,
 • zagwarantujesz sobie swobodę działania - możesz przenosić środki między funduszami kiedy chcesz,
 • dopełnisz wszelkich kwestii formalnych.

Postaw na wysokie zyski i bezpieczne zarządzanie powierzonym kapitałem. Już teraz skontaktuj się z naszym doradcą, by poznać szczegóły oferty.

Przedstawiny poglądowy opis dotyczczy funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Aegon. 
Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko. Powyższa informacja nie stanowi rekomendacji indywidualnej, a jakiekolwiek przedstawione w niej dane i analizy nie odnoszą się do indywidualnych celów inwestycyjnych, potrzeb ani indywidualnej sytuacji finansowej osób, którym zostały przedstawione.
Umów się na spotkanie
Fundusze inwestycyjne

Umów się z konsultantem

więcej

Skontaktuj się z nami

tel. 801 54 53 52 Wpisz swoje dane, skontaktujemy się z Tobą: