Karta EKUZ - czy wystarczy przy wyjeździe za granicę?

10.05.2017
Karta EKUZ - czy wystarczy przy wyjeździe za granicę?
Czym jest karta EKUZ? Dlaczego powinniście ją wyrobić przed wyjazdem za granicę? A przede wszystkim - czy jest to dokument, który zapewni Wam 100% ochrony? Sprawdźcie, co powinniście wiedzieć.


Karta EKUZ - co to?


Karta EKUZ to dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne na terenach krajów Unii Europejskiej i państw EFTA: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Karta uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej na tych samych zasadach co obywatele danego kraju.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie w regionalnych ośrodkach Narodowego Funduszu Zdrowia. Składając wniosek osobiście w oddziale, karta jest gotowa do odbioru w tym samym dniu. W przypadku, gdy zrobimy to listownie lub drogą elektroniczną, termin wynosi 3 dni robocze. Jeszcze do niedawna karta była ważna przez 6 miesięcy, ale obecnie wydawana jest z rocznym terminem ważności.

Prawo do jej otrzymania mają wyłącznie osoby ubezpieczone oraz nieubezpieczone wyjątki, m.in. dzieci i młodzież do 18. roku życia (pod warunkiem, że posiadają polskie obywatelstwo i mieszkają na terytorium Polski) oraz kobiety w ciąży i połogu. Osobom nieubezpieczonym, uprawnionym do otrzymywania świadczeń karta jest wydawana jednak na pół roku.

Podczas zagranicznego wyjazdu, z karty EKUZ można korzystać w nagłej sytuacji, która wymaga interwencji medycznej. Nie ma też limitu kosztów leczenia.


Karta EKUZ - czy wystarczy przy wyjeździe za granicę?


Jak się okazuje - niestety, karta EKUZ nie jest wystarczająca. Oczywiście warto ją ze sobą mieć, ale nie może być traktowana jako jedyna forma ubezpieczenia zdrowotnego. O tym informuje nawet sam NFZ, zalecając wykupienie indywidualnej polisy na czas wyjazdu.

Dlaczego karta EKUZ to za mało? Po pierwsze, karta uprawnia do korzystania wyłącznie z placówek, które mają podpisany kontrakt z odpowiednikiem NFZ w danym kraju. Jeśli szpital czy przychodnia nie będzie miała podpisanej umowy, za pomoc medyczną będziecie musieli zapłacić sami.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku leczenia. W niektórych krajach obywatele są zobowiązani do pokrycia części kosztów, nawet korzystając z publicznej opieki zdrowotnej. Przykładowo we Włoszech, za wizytę u lekarza pierwszego kontaktu trzeba zapłacić nawet 36,15 €. Takie same zasady mogą dotyczyć leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czy leczenia dentystycznego.

Po trzecie, NFZ nie pokrywa kosztów wizyt specjalistycznych ani transportu medycznego. Jeśli wskutek urazu czy choroby będziecie musieli szybko wrócić do kraju, obowiązek płatności spocznie na Was. Każdy z krajów ma także inne regulacje odnośnie zakupu leków - warto to sprawdzić szczególnie w sytuacji, gdy jeden z uczestników wycieczki jest przewlekle chory, a zażywany regularnie środek jest wyjątkowo drogi.

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia informacje o systemie ochrony zdrowia w danym państwie. Wystarczy wejść na stronę “Wyjeżdżam do” i wybrać określony kraj. W pigułce zebrano cenne informacje dotyczące korzystania z karty EKUZ, leczenia niepodlegającego zwrotowi przez NFZ czy miejsc, w których można uzyskać dodatkowe szczegóły.


Karta EKUZ - tylko przy nagłych sytuacjach


Jak wspomnieliśmy wcześniej, dokument umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w innych krajach Unii Europejskich i EFTA pod warunkiem, że jest to nagła sytuacja. Karta EKUZ nie uprawnia jednak do zwrotu kosztów za świadczenia medyczne, jeśli miały one tzw. “charakter planowany”. NFZ nie odda Wam pieniędzy, jeśli opieka medyczna mogła zostać udzielona w Polsce.

Dla przykładu:Oczywiście można korzystać z opieki medycznej w innych krajach i ubiegać się o zwrot kosztów. Jednak zgodnie z art. 26 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, jest to dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zgodę na leczenie planowane poza granicami Polski. Jeśli chcecie leczyć się za granicą, lepiej złożyć wniosek do oddziału NFZ niż ryzykować pokrycie wszystkich kosztów z własnej kieszeni.

Wybierając się za granicę, najlepszym rozwiązaniem będzie wyrobienie karty EKUZ z jednoczesnym wykupieniem ubezpieczenia turystycznego. Pamiętajcie o tym, by dopasować polisę do charakteru wyjazdu. Sprawdźcie też co gwarantuje Wam umowa - najlepiej, gdyby polisa obejmowała wszystkie te zdarzenia, które nie są refundowane w danym kraju.


Partnerzy
 • aegon
 • aviva
 • gruppo generali
 • Compensa
 • PZU
 • WARTA
 • MTU
 • Liberty
 • Ergo Hestia
 • hdi
 • interrisk

Kariera w Multi Financial

Z nami zrealizujesz się zawodowo
więcej

Umów się z konsultantem

więcej